ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

υπηρεσιεσ

Leading construction Company

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣ

Εξειδικευμένες υπηρεσίες στο συμβουλευτικό και κατασκευαστικό πεδίο, πάντα με γνώμονα τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες λύσεις. Διασφαλίζουμε την ποιότητα σε όλα μας τα έργα, γεγονός που αποτελεί σημείο αναφοράς της επαγγελματικής μας δραστηριότητας

- 01

Υπηρεσίες Κατασκευών & Συντήρησης στον Κτιριακό και Βιομηχανικό Τομέα

 • Κλιματισμού – Θέρμανσης – Αερισμού
 • Θέρμανσης Δαπέδου
 • Φυσικού Αερίου και Αέριων Καυσίμων
 • Πυρόσβεσης
 • Υδραυλικών έργων
 • Ισχυρών Ρευμάτων(χαμηλής, μέσης τάσης)
 • Ασθενών Ρευμάτων (data, cctv, τηλεφ. κ.α.)
 • Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υβριδικά, κλπ.)
- 02

Υπηρεσίες Κατασκευής, Ανακαίνισης & Επισκευής Κτιρίων

 • Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών & Λοιπών Αδειών (Πυροσβεστική, Φ.Αέριο, Υγειονομικό, κλπ.)
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 • 3D απεικόνιση αρχιτεκτονικών λύσεων & φωτορεαλισμός
 • Μελέτη και Ενεργειακή Ανάλυση Ηλεκτρο-μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Προτάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • “ΕΞΥΠΝΑ” Συστήματα Ελέγχου και Αυτοματισμών
 • Βιοκλιματικές Κατασκευές Κτιρίων
 • Παράδοση κτιρίου με την μέθοδο “TURN KEY”
- 03

Υπηρεσίες Συμβούλων Μηχανικών

 • Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Πολιτικού Μηχανικού
 • Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Ηλεκτρονικού Μηχανικού
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ συμβούλου
 • Σχεδιαστών 1D/2D/3D σχεδίου
- 04

Οργάνωση, Διαχείριση & Επίβλεψη Κατασκευών

 • Αρχιτεκτονικών
 • Στατικών & Δομικών έργων
 • Ηλεκτρικών
 • Μηχανολογικών
 • Ηλεκτρονικών
 • Ειδικών Εφαρμογών
 • Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας