Υπηρεσίες Κατασκευών & Συντήρησης στον Κτιριακό και Βιομηχανικό Τομέα

 • Κλιματισμού – Θέρμανσης – Αερισμού
 • Θέρμανσης Δαπέδου
 • Φυσικού Αερίου και Αέριων Καυσίμων
 • Πυρόσβεσης
 • Υδραυλικών έργων
 • Ισχυρών Ρευμάτων (χαμηλής, μέσης τάσης)
 • Ασθενών Ρευμάτων (data, cctv, τηλεφ. κ.α.)
 • Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υβριδικά, κλπ.)

Υπηρεσίες Κατασκευής, Ανακαίνισης & Επισκευής Κτιρίων

 • Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών & Λοιπών Αδειών (Πυροσβεστική, Φ.Αέριο, Υγειονομικό, κλπ.)
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 • 3D απεικόνιση αρχιτεκτονικών λύσεων & φωτορεαλισμός
 • Μελέτη και Ενεργειακή Ανάλυση Ηλεκτρο-μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Προτάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • “ΕΞΥΠΝΑ” Συστήματα Ελέγχου και Αυτοματισμών
 • Βιοκλιματικές Κατασκευές Κτιρίων
 • Παράδοση κτιρίου με την μέθοδο “TURN KEY”