Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, προχωράει, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία δέσμη οικονομικών κινήτρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων οικιακού τομέα, μέσω του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον». Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» δίνει, υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών (π.χ. κύρια κατοικία, δεύτερη κατοικία, εξοχικό κ.ά.) – φυσικά πρόσωπα – να τ’ αναβαθμίσουν ενεργειακά, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης από ειδικό πραγματογνώμονα, τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα δικαιούστε:

  • Έως και 70% επιχορήγηση του κόστους εργασιών
  • 100% επιδότηση επιτοκίου
  • Κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων
  • Κάλυψη του κόστους του συμβούλου έργου
  • Φοροαπαλλαγή έως και 300€

Εξοικονομούμε χρήματα και ενέργεια, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα, τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σας σε αυτό, Η Εταιρία μας, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει μπορεί να σας συμβουλέψει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχετε στη διάθεσή σας μία συνολική υπηρεσία, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, μειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο που πρέπει να αφιερώσει κανείς και χωρίς κανένα κόστος. Τώρα έχετε μία πραγματική ευκαιρία ν’ αναβαθμίσετε τη ζωή σας, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα! Για να επικοινωνήσετε μαζί μας πατήστε εδώ.